Sienas padziļ. un iezemēti

Sienas padziļināti un iezemēti